अनु. वर्ष स्पर्धा पुरुष विजयी संघ महिला विजयी संघ कुमार विजयी संघ
कालावधी ठिकाण
१९६३ माहिती उपलब्ध नाही मुंबई विजयी संघ मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे विजयी संघ साधना केंद्र, इंदोर विजयी संघ कुमार गटाची स्पर्धा सुरु झाली नव्हती
उपविजयी संघ विद्युत क्रीडा मंडळाने खेळण्याचे नाकारले उपविजयी संघ महिला वांडरर्स, इंदोर उपविजयी संघ
तृतीय स्थान ————– तृतीय स्थान ————– तृतीय स्थान ————–
१९६५ मुंबई विजयी संघ मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे विजयी संघ महिला वांडरर्स, इंदोर विजयी संघ
उपविजयी संघ युवक क्रीडा मंडळ, परळ उपविजयी संघ साधना केंद्र, इंदोर उपविजयी संघ
तृतीय स्थान ————– तृतीय स्थान ————– तृतीय स्थान ————–
१९६७ मुंबई विजयी संघ मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे विजयी संघ महिला वांडरर्स, इंदोर विजयी संघ
उपविजयी संघ नवमहाराष्ट्र संघ, पुणे उपविजयी संघ मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे उपविजयी संघ
तृतीय स्थान ————– तृतीय स्थान ————– तृतीय स्थान ————–
१९६८ मुंबई विजयी संघ गुजराथ क्रीडा मंडळ, बडोदे विजयी संघ महिला वांडरर्स, इंदोर विजयी संघ
उपविजयी संघ नवमहाराष्ट्र संघ, पुणे उपविजयी संघ मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे उपविजयी संघ
तृतीय स्थान मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे तृतीय स्थान गुजराथ क्रीडा मंडळ, बडोदे तृतीय स्थान
१९७० मुंबई विजयी संघ नवमहाराष्ट्र संघ, पुणे विजयी संघ महिला वांडरर्स, इंदोर विजयी संघ
उपविजयी संघ सन्मित्र संघ, पुणे उपविजयी संघ मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे उपविजयी संघ
तृतीय स्थान मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे तृतीय स्थान सरस्वती कन्या केंद्र, पुणे तृतीय स्थान
१९७१ मुंबई विजयी संघ सन्मित्र संघ, पुणे विजयी संघ मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे विजयी संघ
उपविजयी संघ नवमहाराष्ट्र संघ, पुणे उपविजयी संघ महिला वांडरर्स, इंदोर उपविजयी संघ
तृतीय स्थान मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे तृतीय स्थान सरस्वती कन्या केंद्र, पुणे तृतीय स्थान
१९७३ मुंबई विजयी संघ नवमहाराष्ट्र संघ, पुणे विजयी संघ सरस्वती कन्या केंद्र, पुणे विजयी संघ
उपविजयी संघ सन्मित्र संघ, पुणे उपविजयी संघ सन्मित्र संघ, पुणे उपविजयी संघ
तृतीय स्थान विजय कलब, दादर तृतीय स्थान आर्य क्रीडोद्वारक मंडळ, पुणे तृतीय स्थान
१९७४ मुंबई विजयी संघ नवमहाराष्ट्र संघ, पुणे विजयी संघ सरस्वती कन्या केंद्र, पुणे विजयी संघ नूतन मराठी विद्यालय, पुणे
उपविजयी संघ विजय कलब, दादर उपविजयी संघ आर्य क्रीडोद्वारक मंडळ, पुणे उपविजयी संघ सहकार कला क्रीडा विज्ञान मंडळ, वडाळा
तृतीय स्थान सन्मित्र संघ, पुणे तृतीय स्थान महिला वांडरर्स, इंदोर तृतीय स्थान राज क्रीडा मंडळ, कुळगाव, बदलापूर
१९७६ शहाड विजयी संघ नवमहाराष्ट्र संघ, पुणे विजयी संघ सरस्वती कन्या केंद्र, पुणे विजयी संघ नूतन मराठी विद्यालय, पुणे
उपविजयी संघ सन्मित्र संघ, पुणे उपविजयी संघ आर्य क्रीडोद्वारक मंडळ, पुणे उपविजयी संघ सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई
तृतीय स्थान विजय कलब, दादर तृतीय स्थान सन्मित्र संघ, पुणे तृतीय स्थान सन्मित्र संघ, पुणे
१० १९७७ मे – १९७७ सोलापूर विजयी संघ सन्मित्र संघ, पुणे विजयी संघ सरस्वती कन्या केंद्र, पुणे विजयी संघ नूतन मराठी विद्यालय, पुणे
उपविजयी संघ नवमहाराष्ट्र संघ, पुणे उपविजयी संघ सन्मित्र संघ, पुणे उपविजयी संघ सन्मित्र संघ, पुणे
तृतीय स्थान विजय कलब, दादर तृतीय स्थान आर्य क्रीडोद्वारक मंडळ, पुणे तृतीय स्थान विद्यार्थी क्रीडा केंद्र, परळ
१९७७ नोव्हेंबर – १९७७ पिंपरी – चिंचवड, पुणे प्रचंड पावसामुळे स्पर्धा रद्द करण्यात आली. प्रचंड पावसामुळे स्पर्धा रद्द करण्यात आली. प्रचंड पावसामुळे स्पर्धा रद्द करण्यात आली.
११ १९८२ एप्रिल – मे, १९८२ सोलापूर विजयी संघ इगल्स, पुणे विजयी संघ हैप्पी वांडरर्स, इंदोर विजयी संघ नवमहाराष्ट्र संघ, पुणे
उपविजयी संघ विजय कलब, दादर उपविजयी संघ आर्य क्रीडोद्वारक मंडळ, पुणे उपविजयी संघ युवक क्रीडा मंडळ, मुंबई
तृतीय स्थान —————— तृतीय स्थान —————— तृतीय स्थान ——————
१२ १९८३ नोव्हेंबर – १९८३ जळगाव विजयी संघ नवमहाराष्ट्र संघ, पुणे विजयी संघ इगल्स, पुणे विजयी संघ नवमहाराष्ट्र संघ, पुणे
उपविजयी संघ विजय कलब, दादर उपविजयी संघ हैप्पी वांडरर्स, इंदोर उपविजयी संघ छत्रपती शिवाजी संघ, धुळे
तृतीय स्थान सहकार कला क्रीडा विज्ञान मंडळ, वडाळा तृतीय स्थान आर्य क्रीडोद्वारक मंडळ, पुणे तृतीय स्थान महाराष्ट्र व्यायामशाळा, जबलपूर
१३ १९८५ जानेवारी – १९८५ धुळे विजयी संघ नवमहाराष्ट्र संघ, पुणे विजयी संघ इगल्स, पुणे विजयी संघ सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई
उपविजयी संघ विजय कलब, दादर उपविजयी संघ मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे उपविजयी संघ छत्रपती शिवाजी संघ, धुळे
तृतीय स्थान सहकार कला क्रीडा विज्ञान मंडळ, वडाळा तृतीय स्थान अहिल्यायन्स, पुणे तृतीय स्थान हनुमान व्यायामशाळा, हैदराबाद
१४ १९८६ एप्रिल – १९८६ विटा विजयी संघ नवमहाराष्ट्र संघ, पुणे विजयी संघ सुभाषशक्ती, कलकता विजयी संघ विजय कलब, दादर
उपविजयी संघ विजय कलब, दादर उपविजयी संघ अहिल्यायन्स, पुणे उपविजयी संघ नवमहाराष्ट्र संघ, पुणे
तृतीय स्थान सहकार कला क्रीडा विज्ञान मंडळ, वडाळा तृतीय स्थान इगल्स, पुणे तृतीय स्थान शिववैभव, मुंबई उपनगर
१५ १९८८ नोव्हेबर – १९८८ मुंबई विजयी संघ नवमहाराष्ट्र संघ, पुणे विजयी संघ सुभाषशक्ती, कलकता विजयी संघ सहकार क्रीडा मंडळ, अहमदनगर
उपविजयी संघ विजय कलब, दादर उपविजयी संघ अहिल्यायन्स, पुणे उपविजयी संघ नवमहाराष्ट्र संघ, पुणे
तृतीय स्थान इगल्स, पुणे तृतीय स्थान कडोली क्रीडा संघ, बेळगाव तृतीय स्थान सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई
नु. वर्ष स्पर्धा पुरुष विजयी संघ महिला विजयी संघ किशोर विजयी संघ किशोरी विजयी संघ
कालावधी ठिकाण
२०१३-१४ १ ते ५ मार्च, २०१४ कै. प्रमोद महाजन क्रीडांगण, रत्नागिरी विजयी संघ सांगली विजयी संघ ठाणे विजयी संघ सांगली विजयी संघ पुणे
उपविजयी संघ कोल्हापूर उपविजयी संघ पुणे उपविजयी संघ ठाणे उपविजयी संघ ठाणे
तृतीय स्थान मुंबई तृतीय स्थान उस्मानाबाद तृतीय स्थान तृतीय स्थान
२०१४-१५ २६ ते २९ मार्च, २०१५ श्री छत्रपती संभाजी स्टेडीयम, सिडको, नाशिक विजयी संघ सांगली विजयी संघ ठाणे विजयी संघ पुणे विजयी संघ अहमदनगर
उपविजयी संघ कोल्हापूर उपविजयी संघ उस्मानाबाद उपविजयी संघ सांगली उपविजयी संघ सांगली
तृतीय स्थान मुंबई उपनगर तृतीय स्थान रत्नागिरी तृतीय स्थान ठाणे तृतीय स्थान ठाणे
चतुर्थ स्थान मुंबई चतुर्थ स्थान मुंबई उपनगर चतुर्थ स्थान अहमदनगर चतुर्थ स्थान पुणे
२०१७-१८ २७ ते ३१ जानेवारी, २०१८ जिमन्याशिअम मैदान, हत्ती चौक, इचलकरंजी, हातकणंगले, कोल्हापूर. विजयी संघ मुंबई उपनगर विजयी संघ ठाणे विजयी संघ कोल्हापूर विजयी संघ पुणे
उपविजयी संघ कोल्हापूर उपविजयी संघ रत्नागिरी उपविजयी संघ सोलापूर उपविजयी संघ कोल्हापूर
तृतीय स्थान तृतीय स्थान तृतीय स्थान पुणे तृतीय स्थान उस्मानाबाद
चतुर्थ स्थान चतुर्थ स्थान चतुर्थ स्थान मुंबई उपनगर चतुर्थ स्थान औरंगाबाद

 

वरील सन २०११ पर्यंतची माहिती जेष्ठ सांख्यिकी तज्ज्ञ श्री. रमेश वरळीकर यांच्या “खो खो सांख्यकी” या पुस्तकातून उपलब्ध झाली आहे.