‘वीर अभिमन्यु’ हा पुरस्कार भारतीय खो खो महासंघातर्फे आयोजित केल्या जाणाऱ्या ​राष्ट्रीय स्तरावरील कुमार गटाच्या (१८ वर्षाखालील) अजिंक्यपद खो खो स्पर्धेत अष्टपैलू खेळ करणाऱ्या कुमार खेळाडूस दिला जातो.
 अनु. वर्ष कालावधी स्पर्धा स्थळ विजयी उपविजयी पुरस्कार विजेते
१९७० – ७१ २६ ते २८ नोव्हेंबर, १९७० हैदराबाद महाराष्ट्र कर्नाटक हेमंत जोगदेव – महाराष्ट्र
१९७२ – ७३ २७ ते ३० डिसेंबर, १९७२ बारामती महाराष्ट्र कर्नाटक अशोक दाहिंजे – महाराष्ट्र
१९७३ – ७४ २० ते २३ जानेवारी, १९७४ दुर्गापूर महाराष्ट्र कर्नाटक हेमंत टाकळकर – महाराष्ट्र
१९७४ – ७५ २६ ते २९ डिसेंबर, १९७४ देवास महाराष्ट्र कर्नाटक प्रदीप पाटील – महाराष्ट्र
१९७५ – ७६ २९ ऑक्टो. ते १ नोव्हें., १९७५ होस्पेट कर्नाटक महाराष्ट्र जयराम प्रसाद – कर्नाटक
१९७७ – ७८ १ ते ६ जून, १९७७ एलरू महाराष्ट्र कर्नाटक विवेक असनीकर – महाराष्ट्र
१९७८ – ७९ ४ ते ८ ऑक्टोंबर, १९७८ मद्रास महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश किशोर राठी – महाराष्ट्र
१९८० – ८१ १७ ते २१ मे १९८० चिनमंगळूर महाराष्ट्र कर्नाटक राजेंद्र सुरा – महाराष्ट्र
१९८० – ८१ २७ ते ३१ डिसेंबर, १९८० धुळे महाराष्ट्र कर्नाटक दिनेश भाट – महाराष्ट्र
१० १९८२ – ८३ १२ ते १६ फेब्रुवारी, १९८३ करीमनगर कर्नाटक महाराष्ट्र के. व्ही. प्रकाश – कर्नाटक
११ १९८६ – ८७ ११ ते १५ मे, १९८६ अनकापल्ली महाराष्ट्र कर्नाटक महेश गोखले – महाराष्ट्र
१२ १९८७ – ८८ १७ ते २१ जून, १९८७ बंगलोर महाराष्ट्र कर्नाटक सारंग बापट – महाराष्ट्र
१३ १९८७ – ८८ १८ ते २२ फेब्रुवारी, १९८८ पिंपरी चिंचवड महाराष्ट्र कर्नाटक शैलेश भिल्लारे – महाराष्ट्र
१४ १९८९ – ९० ४ ते ८ जून, १९८९ वर्धा महाराष्ट्र कर्नाटक पंढरीनाथ बडगुजर – महाराष्ट्र
१५ १९९२ – ९३ २९ एप्रिल ते ३ मे, १९९२ काणकोण महाराष्ट्र कर्नाटक नंदकुमार पाटील – महाराष्ट्र
१६ १९९३ – ९४ ११ ते १४ फेब्रुवारी, १९९४ धुळे महाराष्ट्र कर्नाटक शैलेश गुरव – महाराष्ट्र
१७ १९९४ – ९५ १२ त्ते १६ ऑक्टोबर, १९९४ लुधियाना कर्नाटक प. बंगाल डब्लू. डी. मोहन – कर्नाटक
१८ १९९६ – ९६ २२ ते २७ ऑगस्ट, १९९५ त्रिची कर्नाटक महाराष्ट्र डी . आर. प्रकाश – कर्नाटक
१९ १९९६ – ९७ २७ ते ११ फेब्रुवारी, १९९७ हनमकोंडा कर्नाटक प. बंगाल आर. वेलन – कर्नाटक
२० १९९८ – ९९ २८ मे त्ते १ जून, १९९८ पटणा कर्नाटक प. बंगाल लेतादुकर – प. बंगाल
२१ १९९९ – २००० २६ ते ३० मे, १९९९ औरंगाबाद कर्नाटक प. बंगाल एम. एन. मनीषकुमार – कर्नाटक
२२ २००० – ०१ २३ ते १७ नोव्हेबर, २००० संगरुर महाराष्ट्र कर्नाटक संकेत हारकारे – महाराष्ट्र
२३ २००१ – ०२ १६ ते २० जानेवारी, २००२ बीड महाराष्ट्र कर्नाटक निलेश नेमाने – – महाराष्ट्र
२४ २००२ – ०३ २२ ते २६ मे, २००२ पोन्डेचेरी कर्नाटक प. बंगाल सी. मंजुनाथ – कर्नाटक
२५ २००३ – ०४ १८ ते २२ डिसेंबर, २००३ पतियाळा महाराष्ट्र कर्नाटक साकेत जेस्ते – महाराष्ट्र
२६ २००४ – ०५ २ ते ६ जून, २००४ सोलन महाराष्ट्र कोल्हापूर राहुल तामगावे – महाराष्ट्र
२७ २००५ – ०६ २४ ते २० एप्रिल, २००५ औरंगाबाद महाराष्ट्र कोल्हापूर नचिकेत जाधव – महाराष्ट्र
२८ २००६ – ०७ २१ ते २४ नोव्हेंबर, २००६ इंदोर महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश अश्विन सहस्त्रबुद्धे – महाराष्ट्र
२९ २००९ – १० २० ते २४ जानेवारी, २०१० गोवा महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश राहुल घुटे – महाराष्ट्र
३० २०१० – ११ २३ ते २७ ऑक्टोबर, २०१० भिलाई महाराष्ट्र कर्नाटक सचिन पालकर – महाराष्ट्र
३१ २०११ – १२ ९ ते १३ नोव्हेंबर, २०११ इंदौर महाराष्ट्र कर्नाटक दीपक माने – महाराष्ट्र
३२ २०१२ – १३ २७ ते ३१ ऑक्टोबर, २०१२ हरियाणा महाराष्ट्र प. बंगाल दिपेश मोरे – महाराष्ट्र
३३ २०१३ – १४ ७ ते ११ ऑक्टोबर, २०१३ सोलन महाराष्ट्र कोल्हापूर तानाजी सावंत – महाराष्ट्र
३४ २०१४ – १५ ७ ते ११ ऑक्टोबर, २०१४ राजस्थान महाराष्ट्र कर्नाटक स्वप्नील चिकणे – महाराष्ट्र
३५ २०१५ – १६ २१ ते २५ ऑक्टोबर, २०१५ भुवनेश्वर महाराष्ट्र केरळ  हृषीकेश मुर्चावडे – महाराष्ट्र
३६ २०१६ – १७ ११ ते १५ नोव्हेंबर, २०१६ उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कोल्हापूर तेजस मगर – महाराष्ट्र
३७ २०१७ – १८ २६ ते ३० मार्च, २०१७ थौबल, मणिपूर महाराष्ट्र कोल्हापूर शुभम उत्तेकर – महाराष्ट्र
३८ २०१८ – १९ २ ते ६ डिसेंबर, २०१८ भोपाळ, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कोल्हापूर वृषभ वाघ – महाराष्ट्र
३९ २०१९ – २० १९ ते २३ ऑक्टोबर, २०१९ सुरत, गुजरात महाराष्ट्र कोल्हापूर दिलीप खांडवी – महाराष्ट्र
४० २०२० – २१ २२ ते २६ सप्टेंबर, २०२१ भुवनेश्वर, ओरिसा महाराष्ट्र दिल्ली आदित्य कुदळे – महाराष्ट्र
४१ २०२२ – २३ २६ ते ३० डिसेंबर, २०२२ बंस्बेरिया, प. बंगाल महाराष्ट्र दिल्ली किरण वसावे – महाराष्ट्र