‘ईला’ हा पुरस्कार भारतीय खो खो महासंघातर्फे आयोजित केल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील ​किशोरी गटाच्या (१४ वर्षाखालील) अजिंक्यपद खो खो स्पर्धेत अष्टपैलू खेळ करणाऱ्या किशोरी खेळाडूस दिला जातो.

अनु. वर्ष कालावधी स्पर्धा स्थळ विजयी उपविजयी पुरस्कार विजेते
१९८० – ८१ २७ ते ३१ डिसेंबर, १९८० धुळे कर्नाटक आंध्रप्रदेश के. संध्या – कर्नाटक
१९८२ – ८३ ३ ते ७ जानेवारी, १९८३ प्रवरानगर कर्नाटक प. बंगाल लक्ष्मी – कर्नाटक
१९८६ – ८७ ४ ते ८ मे, १९८६ हैदराबाद कर्नाटक केरळ सुनिता रसाळ – महाराष्ट्र
१९८७ – ८८ २० ते २४ मे १९८७ पोन्डेचेरी कर्नाटक महाराष्ट्र राधा – कर्नाटक
१९८८ – ८९ २५ ते २९ जानेवारी, १९८९ बन्सबेरीया कर्नाटक आंध्रप्रदेश बी. एन. मंजुळा – कर्नाटक
१९९० – ९१ ३० मे ते ३ जून, १९९० औरंगाबाद कर्नाटक पंजाब पुष्पावती जे. पी. – कर्नाटक
१९९१ – ९२ २८ जाने. ते ३ फेब्रु. १९९२ हैदराबाद कर्नाटक प. बंगाल वनश्री – आंध्रप्रदेश
१९९२ – ९३ ११ ते २२ ऑक्टोबर, १९९२ पतियाळा कर्नाटक प. बंगाल राधा – कर्नाटक
१९९४ – ९५ ८ ते १२ फेब्रुवारी, १९९५ मंड्या पंजाब कर्नाटक गुरुजीत कौर – पंजाब
१० १९९५ – ९६ १० ते १५ डिसेंबर, १९९५ लखनौ कर्नाटक प. बंगाल एम. एल. मंजुळा – कर्नाटक
११ १९९७ – ९८ १९ ते २३ एप्रिल, १९९७ सिलीगुडी पंजाब प. बंगाल पलमिंदर कौर – पंजाब
१२ १९९७ – ९८ ३ ते ७ डिसेंबर, १९९७ लोणी कर्नाटक महाराष्ट्र श्वेता – कर्नाटक
१३ १९९८ – ९९ २४ ते २८ जानेवारी, १९९९ हैदराबाद महाराष्ट्र कर्नाटक उषा शेळके – महाराष्ट्र
१४ १९९९ – २००० २ ते ४ फेब्रुवारी, २००० भद्रेश्वर प. बंगाल पंजाब राखी प्रामाणिक – प. बंगाल
१५ २००० – ०१ १४ ते १८ फेब्रुवारी, २००१ मडगाव प. बंगाल महाराष्ट्र सन्जू महोन्तो – प. बंगाल
१६ २००१ – ०२ २ ते ६ एप्रिल, २००२ वर्धा महाराष्ट्र प. बंगाल कीर्ती तावरे – महाराष्ट्र
१७ २००२ – ०३ २३ ते २७ जानेवारी, २००३ सिलीगुडी महाराष्ट्र प. बंगाल संगीता चव्हाण – महाराष्ट्र
१८ २००३ – ०४ ३ ते ७ जून, २००३ मेहसाणा महाराष्ट्र प. बंगाल संगीता चितळकर – महाराष्ट्र
१९ २००४ – ०५ १८ ते २२ डिसेंबर, २००४ इंदौर महाराष्ट्र प. बंगाल मनीषा इंगळे – महाराष्ट्र
२० २००५ – ०६ ९ ते १३ नोव्हेंबर, २००५ पतियाळा महाराष्ट्र पंजाब राणी शिंदे – महाराष्ट्र
२१ २००९ – १० २५ ते २९ जून, २०१० गाझियाबाद महाराष्ट्र प. बंगाल प्रियंका  येळे – महाराष्ट्र
२२ २०१० – ११ २२ ते २६ जानेवारी, २०११ सिलीगुडी महाराष्ट्र केरळ श्वेता गवळी – महाराष्ट्र
२३ २०११ – १२ १२ ते १६ फेब्रुवारी, २०१२ बंगलोर महाराष्ट्र प. बंगाल निकिता पवार – महाराष्ट्र
२४ २०१२ – १३ २८ ऑग. ते १ सप्टें., २०१२ झारखंड महाराष्ट्र हरियाणा कविता घाणेकर – महाराष्ट्र
२५ २०१३ – १४ ५ ते ८ डिसेंबर, २०१३ तुमकुर महाराष्ट्र कर्नाटक प्रियंका इंगळे – महाराष्ट्र
२६ २०१४ – १५ २१ ते २५ एप्रिल, २०१५ सांगली महाराष्ट्र कर्नाटक मयुरी मुत्याल – महाराष्ट्र
२७ २०१५ – १६ ८ ते १२ जून, २०१६ ओडिसा महाराष्ट्र  कर्नाटक साक्षी करे – महाराष्ट्र
२८ २०१६ – १७ २४ ते २८ मे, २०१७ नाशिक कर्नाटक महाराष्ट्र  चित्रा बी. – कर्नाटक
२०१७ – १८ या वर्षात स्पर्धा झाली नाही.
२९ २०१८ – १९ १५ ते १९ डिसेंबर, २०१८ उत्तराखंड महाराष्ट्र ओडीसा अमृता जगताप – महाराष्ट्र
३० २०१९ – २० २ ते ६ ऑक्टोबर, २०१९ ओडीसा महाराष्ट्र कर्नाटक अनन्या प्रधान – ओडीसा
२०२० – २१ या वर्षात स्पर्धा झाली नाही.
३१ २०२१ – २२ २७ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर, २०२१ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब सानिका चाफे – महाराष्ट्र
३२ २०२२ – २३ २९ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर, २०२२ फलटण महाराष्ट्र कर्नाटक धनश्री कंक – महाराष्ट्र
३३ २०२३-२४ १३ ते १७ डिसेंबर, २०२३ तुमकुर महाराष्ट्र कर्नाटक मैथिली पवार – महाराष्ट्र