अनु. वर्ष कालावधी स्पर्धा आयोजक ठिकाण विजयी संघ स्पर्धेतील उत्कृष्ट खेळाडू
१९८५-८६ ११ ते १६ एप्रिल, १९८६ श्री समर्थ व्या. मंदिराचे क्रीडांगण, शिवाजी पार्क, दादर विजयी संघ बँक ऑफ इंडिया अष्टपैलू नितीन जाधव बँक ऑफ इंडिया
उपविजयी संघ रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आक्रमक प्रदीप पाटील बँक ऑफ इंडिया
तृतीय स्थान —————– संरक्षक संजय गावकर रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
१९८६-८७ ११ ते १४ नोव्हेंबर, १९८६ अमर हिंद मंडळ, दादर विजयी संघ बँक ऑफ इंडिया अष्टपैलू नितीन जाधव बँक ऑफ इंडिया
उपविजयी संघ रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आक्रमक झेविअर लोबो रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
तृतीय स्थान —————– संरक्षक संजय गावकर रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
१९८७-८८ स्पर्धा झाली नाही.
१९८८-८९ १४ ते १८ डिसेंबर, १९८८ युवक क्रीडा मंडळ, नरे पार्क, परळ विजयी संघ रिझर्व बँक ऑफ इंडिया अष्टपैलू नितीन जाधव बँक ऑफ इंडिया
उपविजयी संघ बँक ऑफ इंडिया आक्रमक अजय लोके रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
तृतीय स्थान —————– संरक्षक रवींद्र सावंत रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
१९८९-९० ३ ते ८ जानेवारी, १९९० विजय क्लब, दादर विजयी संघ बँक ऑफ इंडिया अष्टपैलू नितीन जाधव बँक ऑफ इंडिया
उपविजयी संघ रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आक्रमक विवेक आंब्रे बँक ऑफ इंडिया
तृतीय स्थान —————– संरक्षक प्रवीण सिंदकर रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
१९९०-९१ ८ ते १४ डिसेंबर, १९९० विजय क्लब, दादर विजयी संघ बँक ऑफ इंडिया व रिझर्व बँक ऑफ इंडिया याना संयुक्त विजेतेपद देण्यात आले. अष्टपैलू महेंद्र सावंत रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
उपविजयी संघ आक्रमक विवेक आंब्रे बँक ऑफ इंडिया
तृतीय स्थान —————– संरक्षक बिपीन पाटील बँक ऑफ इंडिया
१९९१-९२ माहिती उपलब्ध नाही
१९९२-९३ २३ ते २८ नोव्हेंबर, १९९२ सहकार कला क्रीडा विज्ञान केंद्र, वडाळा विजयी संघ बँक ऑफ इंडिया अष्टपैलू ललित सावंत बँक ऑफ इंडिया
उपविजयी संघ रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आक्रमक अजय सावंत रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
तृतीय स्थान —————– संरक्षक बिपीन पाटील बँक ऑफ इंडिया
१९९३-९४ स्पर्धा झाली नाही.
१० १९९४-९५ स्पर्धा काही अपरिहार्य कारणास्तव अपुरया अवस्थेत रद्द केली गेली. श्री समर्थ व्या. मंदिराचे क्रीडांगण, शिवाजी पार्क, दादर
११ १९९५-९६ २३ ते २७ नोव्हेंबर, १९९५ श्री समर्थ व्या. मंदिराचे क्रीडांगण, शिवाजी पार्क, दादर विजयी संघ रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
उपविजयी संघ बँक ऑफ इंडिया वैयक्तिक पारितोषिके देण्यात आली नाही.
तृतीय स्थान —————–
१२ १९९६-९७ ११ ते १४ ऑक्टोबर, १९९६ श्री समर्थ व्या. मंदिराचे क्रीडांगण, शिवाजी पार्क, दादर
१३ १९९७-९८ १२ ते १६ नोव्हेंबर, १९९७ सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब, माहीम ओम समर्थ भारत व्यायाम मंदिर, माहीम विजयी संघ बँक ऑफ इंडिया अष्टपैलू नामदेव कामतेकर बँक ऑफ इंडिया
उपविजयी संघ रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आक्रमक ललित सावंत बँक ऑफ इंडिया
तृतीय स्थान —————– संरक्षक प्रवीण सिंदकर रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
१४ १९९८-९९ २२ ते २४ ऑगस्ट, १९९८ विजय क्लब, दादर विजयी संघ रिझर्व बँक ऑफ इंडिया अष्टपैलू राजेश पाथरे रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
उपविजयी संघ बँक ऑफ इंडिया आक्रमक ललित सावंत बँक ऑफ इंडिया
तृतीय स्थान —————– संरक्षक प्रवीण सिंदकर रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
१५ १९९९-०० १३ ते १७ ऑक्टोबर, १९९९ श्री समर्थ व्या. मंदिराचे क्रीडांगण, शिवाजी पार्क, दादर विजयी संघ रिझर्व बँक ऑफ इंडिया अष्टपैलू प्रवीण सिंदकर रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
उपविजयी संघ सुर्वे ब्रदर्स आक्रमक प्रकाश रहाटे सुर्वे ब्रदर्स
तृतीय स्थान —————– संरक्षक नामदेव कामतेकर मुंबई महानगर पालिका
१६ २०००-०१ माहिती उपलब्ध नाही
१७ २००१-०२ माहिती उपलब्ध नाही
१८ २००२-०३ ​दि. २९ ऑक्टो. ते २ नोव्हेंबर, २००३ शिवनेरी सेवा मंडळ व यु.आर.एल. फाउंडेशन शिंदेवाडी, दादर (पूर्व) विजयी संघ रिझर्व बँक ऑफ इंडिया अष्टपैलू
उपविजयी संघ महामुंबई पोलीस आक्रमक
तृतीय स्थान महानगरपालिका संरक्षक
१९ २००३-०४ दि. १५ ते १९ ऑक्टोबर, २००३ शिवनेरी सेवा मंडळ व यु.आर.एल. फाउंडेशन शिंदेवाडी, दादर (पूर्व) विजयी संघ महामुंबई पोलीस अष्टपैलू ​दौलतराव भोसले महामुंबई पोलीस
उपविजयी संघ रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आक्रमक मनोज वैद्य रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
तृतीय स्थान बँक ऑफ इंडिया संरक्षक मनीष बडंबे बँक ऑफ इंडिया
२० २००४-०५ दि. २२ ते २६ जानेवारी, २००५ विद्यार्थी क्रीडा केंद्र, विद्यार्थी क्रीडा केंद्र, लाल मैदान, परळ विजयी संघ बँक ऑफ इंडिया अष्टपैलू ​पवन घाग बँक ऑफ इंडिया
उपविजयी संघ सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आक्रमक पराग आंबेकर महामुंबई पोलीस
तृतीय स्थान महामुंबई पोलीस संरक्षक सुधीर​ मस्के​ सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
२१ २००५-०६ माहिती उपलब्ध नाही
२२ २००६-०७ ​स्पर्धा झाली नाही
२३ २००७-०८ ​​दि. २५ ते २८ फेब्रुवारी, २००८ २१ वी मुंबई महापौर चषक खो खो स्पर्धा श्री समर्थ व्या. मंदिराचे क्रीडांगण, शिवाजी पार्क, दादर विजयी संघ पश्चिम रेल्वे अष्टपैलू पवन घाग पश्चिम रेल्वे
उपविजयी संघ महामुंबई पोलीस आक्रमक गणेश सावंत महामुंबई पोलीस
तृतीय स्थान ​ मध्य रेल्वे संरक्षक ​अमित परब पश्चिम रेल्वे
२४ २००८-०९ माहिती उपलब्ध नाही
२५ २००९-१० माहिती उपलब्ध नाही
२६ २०१०-११ दि. १७ ते २३ एप्रिल, २०१० विजय क्लब व सूर्यवंशी क्षत्रिय समाज कै. नरुभाऊ पाटील मैदान, विजय क्लब, पाटील वाडी, दादर विजयी संघ पश्चिम रेल्वे अष्टपैलू अमोल जाधव पश्चिम रेल्वे
उपविजयी संघ ​ मध्य रेल्वे आक्रमक विलास करंडे ​ मध्य रेल्वे
तृतीय स्थान बँक ऑफ इंडिया संरक्षक पवन घाग पश्चिम रेल्वे
२७ २०११-१२ ​दि. १४ ते १७ डिसेंबर, २०११ २५ वी मुंबई महापौर चषक खो खो स्पर्धा श्री समर्थ व्या. मंदिराचे क्रीडांगण, शिवाजी पार्क, दादर विजयी संघ ​ मध्य रेल्वे अष्टपैलू ​योगेश मोरे ​ मध्य रेल्वे
उपविजयी संघ पश्चिम रेल्वे आक्रमक कुणाल वाईरकर ​ मध्य रेल्वे
तृतीय स्थान महामुंबई पोलीस
संरक्षक ​राहुल तामगावे पश्चिम रेल्वे
२८ २०१२-१३ ​स्पर्धा झाली नाही
२९ २०१३-१४ ३ ते ५ ऑक्टोबर, २०१३ सरस्वती प्रतिष्ठान व ​ मध्य रेल्वे ओम समर्थ भारत व्यायाम मंदिर, माहीम विजयी संघ पश्चिम रेल्वे अष्टपैलू महेश माळगे पश्चिम रेल्वे
उपविजयी संघ ​ मध्य रेल्वे आक्रमक मनोज पवार पश्चिम रेल्वे
तृतीय स्थान बृहन्मुंबई महानगर पालिका संरक्षक रंजन मोहिते ​ मध्य रेल्वे
३० २०१४-१५ दि. १२ ते १५ मार्च, २०१५ ​३१ वी मुंबई महापौर चषक खो खो स्पर्धा ​​वीर संभाजी क्रीडांगण, मुलुंड (पूर्व), मुंबई उपनगर विजयी संघ पश्चिम रेल्वे अष्टपैलू ​रंजन शेट्टी पश्चिम रेल्वे
उपविजयी संघ मध्य रेल्वे आक्रमक ​कुशल शिंदे ​ मध्य रेल्वे
तृतीय स्थान संरक्षक ​तेजस शिरसकर पश्चिम रेल्वे
३१ २०१५-१६ फेब्रुवारी, २०१६ ओम साईश्वर सेवा मंडळ ओम साईश्वर सेवा मंडळ, पेरू कॅम्पौंड, लालबाग विजयी संघ पश्चिम रेल्वे अष्टपैलू दिपेश मोरे मध्य रेल्वे
उपविजयी संघ मध्य रेल्वे आक्रमक मजहर जमादार पश्चिम रेल्वे
तृतीय स्थान बृहन्मुंबई महानगर पालिका संरक्षक तक्षक गौडांजे पश्चिम रेल्वे
चतुर्थ स्थान बँक ऑफ इंडिया
३२ २०१६-१७ २२ ते २६ जानेवारी, २०१७ विद्यार्थी क्रीडा केंद्र, विद्यार्थी क्रीडा केंद्र, लाल मैदान, परळ विजयी संघ मध्य रेल्वे अष्टपैलू विजय हजारे मध्य रेल्वे
उपविजयी संघ पश्चिम रेल्वे आक्रमक मजहर जमादार पश्चिम रेल्वे
तृतीय स्थान महाराष्ट्र विदयुत कंपनी संरक्षक दीपेश मोरे मध्य रेल्वे
चतुर्थ स्थान बृहन्मुंबई महानगर पालिका
३३ २०२२-२३ १८ ते २२ मे, २०२२ लायन्स क्लब ऑफ मुंबई एलिट कै. केशवराव दाते मैदान, आगाशे पथ, दादर विजयी संघ पश्चिम रेल्वे अष्टपैलू प्रसाद राडीये  पश्चिम रेल्वे
उपविजयी संघ मध्य रेल्वे आक्रमक मिलिंद चाव्रेकर मध्य रेल्वे
तृतीय स्थान बृहन्मुंबई महानगरपालिका संरक्षक मनोज पवार पश्चिम रेल्वे
चतुर्थ स्थान महावितरण कंपनी 

वरील सन २०११ पर्यंतची माहिती जेष्ठ सांख्यिकी तज्ज्ञ श्री. रमेश वरळीकर यांच्या “खो खो सांख्यकी” या पुस्तकातून उपलब्ध झाली आहे.