‘भरत’ हा पुरस्कार भारतीय खो खो महासंघातर्फे आयोजित केल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील ​किशोर गटाच्या (१४ वर्षाखालील) अजिंक्यपद खो खो स्पर्धेत अष्टपैलू खेळ करणाऱ्या किशोर खेळाडूस दिला जातो.

अनु. वर्ष कालावधी स्पर्धा स्थळ विजयी उपविजयी पुरस्कार विजेते
१९८० – ८१ २७ ते ३१ डिसेंबर, १९८० धुळे कर्नाटक महाराष्ट्र व्ही. ए. नागराज – कर्नाटक
१९८२ – ८३ ३ ते ७ जानेवारी, १९८३ प्रवरानगर कर्नाटक महाराष्ट्र अरुणकुमार चव्हाण – कर्नाटक
१९८६ – ८७ ४ ते ८ मे, १९८६ हैदराबाद महाराष्ट्र कर्नाटक राहुल चव्हाण – महाराष्ट्र
१९८७ – ८८ २० ते २४ मे १९८७ पोन्डेचेरी आंध्रप्रदेश कर्नाटक राधाकृष्ण पी. आंध्रप्रदेश
१९८८ – ८९ २५ ते २९ जानेवारी, १९८९ बन्सबेरीया कर्नाटक महाराष्ट्र मोहन मरीअलकर – कर्नाटक
१९९० – ९१ ३० मे ते ३ जून, १९९० औरंगाबाद कर्नाटक आंध्रप्रदेश संजय एस. जे. – कर्नाटक
१९९१ – ९२ २८ जाने. ते ३ फेब्रु. १९९२ हैदराबाद कर्नाटक प. बंगाल पुरुषोत्तम – कर्नाटक
१९९२ – ९३ ११ ते २२ ऑक्टोबर, १९९२ पतियाळा कर्नाटक पंजाब करीबसाप्पा – कर्नाटक
१९९४ – ९५ ८ ते १२ फेब्रुवारी, १९९५ मंड्या कर्नाटक महाराष्ट्र दौलत
१० १९९५ – ९६ १० ते १५ डिसेंबर, १९९५ लखनौ कर्नाटक महाराष्ट्र जावेद अत्तार – महाराष्ट्र
११ १९९७ – ९८ १९ ते २३ एप्रिल, १९९७ सिलीगुडी महाराष्ट्र मणिपूर मुकुंद गायकवाड – महाराष्ट्र
१२ १९९७ – ९८ ३ ते ७ डिसेंबर, १९९७ लोणी कर्नाटक महाराष्ट्र इरान्ना – कर्नाटक
१३ १९९८ – ९९ २४ ते २८ जानेवारी, १९९९ हैदराबाद कर्नाटक प. बंगाल समिर दास – प. बंगाल
१४ १९९९ – २००० २ ते ४ फेब्रुवारी, २००० भद्रेश्वर प. बंगाल कर्नाटक सुखदेव बिस्वास – प. बंगाल
१५ २००० – ०१ १४ ते १८ फेब्रुवारी, २००१ मडगाव कर्नाटक महाराष्ट्र प्रदीप एच. एम. – कर्नाटक
१६ २००१ – ०२ २ ते ६ एप्रिल, २००२ वर्धा प. बंगाल आंध्रप्रदेश गणेश सरदार – प. बंगाल
१७ २००२ – ०३ २३ ते २७ जानेवारी, २००३ सिलीगुडी कर्नाटक प. बंगाल प्रदीप के. सी. – कर्नाटक
१८ २००३ – ०४ ३ ते ७ जून, २००३ मेहसाणा कर्नाटक प. बंगाल जी. व्ही. लेकेश – कर्नाटक
१९ २००४ – ०५ १८ ते २२ डिसेंबर, २००४ इंदौर कर्नाटक प. बंगाल श्रीनिवास नायक – कर्नाटक
२० २००५ – ०६ ९ ते १३ नोव्हेंबर, २००५ पतियाळा कर्नाटक प. बंगाल मुनिर्बाषा ए. – कर्नाटक
२१ २००९ – १० २५ ते २९ जून, २०१० गाझियाबाद महाराष्ट्र दिल्ली तानाजी सावंत – महाराष्ट्र
२२ २०१० – ११ २२ ते २६ जानेवारी, २०११ सिलीगुडी महाराष्ट्र प. बंगाल सुरज शिंदे – महाराष्ट्र
२३ २०११ – १२ १२ ते १६ फेब्रुवारी, २०१२ बंगलोर कर्नाटक महाराष्ट्र नवीनकुमार एच. एन. कर्नाटक
२४ २०१२ – १३ २८ ऑग. ते १ सप्टें., २०१२ झारखंड प. बंगाल कर्नाटक बिसू सहा – प. बंगाल
२५ २०१३ – १४ ५ ते ८ डिसेंबर, २०१३ तुमकुर कर्नाटक महाराष्ट्र गंगाप्पा – कर्नाटक
२६ २०१४ – १५  २१ ते २५ एप्रिल, २०१५ सांगली महाराष्ट्र तेलंगणा आशुतोष पवार – महाराष्ट्र
२७ २०१५ – १६ ८ ते १२ जून, २०१६ ओडिसा महाराष्ट्र झारखंड शुभम थोरात – महाराष्ट्र
२८ २०१६ – १७ २४ ते २८ मे, २०१७ नाशिक महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश चंदू चावरे – महाराष्ट्
२०१७ – १८ या वर्षात स्पर्धा झाली नाही.
२९ २०१८ – १९ १५ ते १९ डिसेंबर, २०१८ उत्तराखंड महाराष्ट्र तेलंगणा अजय कश्यप – महाराष्ट्र
३० २०१९ – २० २ ते ६ ऑक्टोबर, २०१९ झारखंड महाराष्ट्र ओडिसा रवी वसावे – महाराष्ट्र
२०२० – २१ या वर्षात स्पर्धा झाली नाही.
३१ २०२१ – २२ २७ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर, २०२१ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक आशिष गौतम – महाराष्ट्र
३२ २०२२ – २३ २९ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर, २०२२ फलटण महाराष्ट्र कर्नाटक राज जाधव – महाराष्ट्र
३३ २०२३-२४ १३ ते १७ डिसेंबर, २०२३ तुमकुर महाराष्ट्र कर्नाटक हाराध्या वसावे – महाराष्ट्र