अनु. वर्ष कालावधी ठिकाण स्तर विजयी संघ स्पर्धेतील उत्कृष्ट खेळाडू
१९८८-८९ २४ ते २८ मार्च, १९८९ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर राज्य विजयी बँक ऑफ इंडिया, मुंबई अष्टपैलू नितीन जाधव बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
उपविजयी बँक ऑफ इंडिया, पुणे आक्रमक विवेक आम्रे बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
तृतीय बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे संरक्षक संजय मुळे बँक ऑफ इंडिया, पुणे
१९८९-९० स्पर्धा झाली नाही
१९९०-९१ ३० डिसेंबर ते ३ जानेवारी, १९९१ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर जिल्हा विजयी बँक ऑफ इंडिया, मुंबई अष्टपैलू नितीन जाधव बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
उपविजयी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई आक्रमक महेंद्र सावंत रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
तृतीय बँक ऑफ इंडिया, पुणे संरक्षक अवधूत पेडणेकर बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
१९९१-९२ २६ ते ३१ डिसेंबर, १९९१ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर जिल्हा विजयी बँक ऑफ इंडिया, मुंबई अष्टपैलू ललित सावंत बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
उपविजयी बँक ऑफ इंडिया, पुणे आक्रमक नितीन कुळकर्णी बँक ऑफ इंडिया, पुणे
तृतीय रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई संरक्षक मनोज चौधरी बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
१९९२-९३ १ ते ५ मार्च, १९९३ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर जिल्हा विजयी बँक ऑफ इंडिया, मुंबई अष्टपैलू नितीन जाधव बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
उपविजयी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई आक्रमक ललित सावंत बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
तृतीय बँक ऑफ इंडिया, पुणे संरक्षक नरेंद्र शहा बँक ऑफ इंडिया, पुणे
१९९३-९४ ४ ते ८ मार्च, १९९४ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर जिल्हा विजयी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई अष्टपैलू प्रवीण सिंदकर रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
उपविजयी बँक ऑफ इंडिया, मुंबई आक्रमक प्रदिप सिंदकर रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
तृतीय बँक ऑफ इंडिया, पुणे संरक्षक बिपीन पाटील बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
१९९४-९५ १५ तो १८ फेब्रुवारी, १९९५ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर जिल्हा विजयी बँक ऑफ इंडिया, मुंबई अष्टपैलू प्रदिप सिंदकर रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
उपविजयी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई आक्रमक ललित सावंत बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
तृतीय अभ्युदय सहकारी बँक, मुंबई संरक्षक मनोज चौधरी बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
१९९५-९६ ३ ते ७ फेब्रुवारी, १९९६ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर जिल्हा विजयी अभ्युदय सहकारी बँक, मुंबई अष्टपैलू तुषार देसाई अभ्युदय सहकारी बँक, मुंबई
उपविजयी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई आक्रमक विशाल परुळेकर अभ्युदय सहकारी बँक, मुंबई
तृतीय ———— संरक्षक प्रवीण सिंदकर रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
१९९६-९७ १५ ते १९ डिसेंबर, १९९६ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर विजयी बँक ऑफ इंडिया, मुंबई अष्टपैलू प्रवीण सिंदकर रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
उपविजयी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई आक्रमक नामदेव कामतेकर बृहन्मुंबई महानगरपालिका
तृतीय महाराष्ट्र बँक, पुणे संरक्षक एजाज शेख बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
१९९७-९८ स्पर्धा झाली नाही
१५ १९९८-९९ २२ ते २४ एप्रिल, १९९९ प्रबोधन क्रीडा भवन, गोरेगाव, मुंबई उपनगर विजयी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई अष्टपैलू प्रवीण सिंदकर रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
उपविजयी सुर्वे ब्रदर्स आक्रमक महेंद्र सावंत रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
तृतीय तृतीय क्रमांक दिला नाही. संरक्षक संतोष नगरे सुर्वे ब्रदर्स
१६ १९९९-०० १३ ते १७ मार्च, २००० श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर विजयी मिलेनियम इंटरप्राईझेस, मुं. उपनगर अष्टपैलू राजेश पाथरे रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
उपविजयी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई आक्रमक गणेश सावंत मिलेनियम इंटरप्राईझेस, मुं. उपनगर
तृतीय संरक्षक तुषार मोरे
१७ २०००-०१ माहिती उपलब्ध नाही.
१८ २००१-०२ माहिती उपलब्ध नाही.
१९ २००२-०३ माहिती उपलब्ध नाही.
२० २००३-०४ १० ते १३ मार्च, २००४ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर विभागीय राज्यस्तरीय विजयी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई अष्टपैलू हृषीकेश हिवरकर बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
उपविजयी बँक ऑफ इंडिया, मुंबई आक्रमक अनिल धुरे रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
तृतीय महामुंबई पोलिस संरक्षक दीपक घाडीगावकर रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
२१ २००४-०५ १४ ते १७ फेब्रुवारी, २००५ मुलुंड जिमखाना, मुलुंड, मुंबई उपनगर विभागीय राज्यस्तरीय विजयी सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया अष्टपैलू सुधीर म्हस्के सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया
उपविजयी महामुंबई पोलिस आक्रमक स्वप्नील परब महामुंबई पोलिस
तृतीय बँक ऑफ इंडिया, मुंबई संरक्षक अमित मांडवकर सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया
२२ २००५-०६ १२ ते १५ जानेवारी, २००६ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर विभागीय राज्यस्तरीय विजयी सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया अष्टपैलू साकेत जेस्ते सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया
उपविजयी बँक ऑफ इंडिया, मुंबई आक्रमक प्रताप शेलार सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया
तृतीय महामुंबई पोलिस संरक्षक विकास शिरगावकर बँक ऑफ इंडिया, मुंबई
२३ २००६-०७ माहिती उपलब्ध नाही.
२४ २००७-०८ १५ ते १८ मार्च, २००८ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर विभागीय राज्यस्तरीय विजयी पश्चिम रेल्वे अष्टपैलू पवन घाग पश्चिम रेल्वे
उपविजयी महामुंबई पोलिस आक्रमक गणेश सावंत महामुंबई पोलिस
तृतीय मध्य रेल्वे संरक्षक अमित परब पश्चिम रेल्वे
२५ २००८-०९ माहिती उपलब्ध नाही.
२६ २००९-१० २८ ते ३१ मार्च, २०१० श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर विभागीय राज्यस्तरीय विजयी मध्य रेल्वे अष्टपैलू विलास करंडे मध्य रेल्वे
उपविजयी पश्चिम रेल्वे आक्रमक प्रताप शेलार पश्चिम रेल्वे
तृतीय मुंबई महानगर पालिका संरक्षक अमित नवाळे मध्य रेल्वे
२७ २०१०-११ १४ ते १७ डिसेंबर, २०११ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर विभागीय राज्यस्तरीय विजयी मध्य रेल्वे अष्टपैलू योगेश मोरे मध्य रेल्वे
उपविजयी पश्चिम रेल्वे आक्रमक कुणाल वाईकर मध्य रेल्वे
तृतीय महामुंबई पोलिस संरक्षक राहुल तामगावे पश्चिम रेल्वे
२८ २०१३-१४ ४ ते ७ एप्रिल, २०१३ मुंबई उपनगर विभागीय राज्यस्तरीय विजयी पश्चिम रेल्वे
उपविजयी मध्य रेल्वे
तृतीय महामुंबई पोलिस
चतुर्थ मुंबई महानगर पालिका

 

वरील सन २०११ पर्यंतची माहिती जेष्ठ सांख्यिकी तज्ज्ञ श्री. रमेश वरळीकर यांच्या “खो खो सांख्यकी” या पुस्तकातून उपलब्ध झाली आहे.