अनु. वर्ष कालावधी ठिकाण स्तर विजयी संघ स्पर्धेतील उत्कृष्ट खेळाडू
१९८०-८१ ५ ते ९ फेब्रुवारी, १९९८१ भारतीय क्रीडा मंडळ, वडाळा राष्ट्रीय विजयी सरस्वती कन्या संघ, पुणे अष्टपैलू सुषमा सारोलकर हैप्पी वंडरर्स, इंदूर
उपविजयी हैप्पी वंडरर्स, इंदूर आक्रमक वसुधा तुमपल्लीकर सरस्वती कन्या संघ, पुणे
तृतीय ———- संरक्षक सुनिता देशपांडे सरस्वती कन्या संघ, पुणे
१९८१-८२ १७ ते २१ मार्च, १९८२ भारतीय क्रीडा मंडळ, वडाळा राष्ट्रीय विजयी मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे अष्टपैलू रेखा शिर्के मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे
उपविजयी आर्य क्रीडोद्वारक मंडळ, पुणे आक्रमक निशा अंबिके आर्य क्रीडोद्वारक मंडळ, पुणे
तृतीय अमरहिंद मंडळ, मुंबई संरक्षक उषा मोरे अमरहिंद मंडळ, मुंबई
१९८५-८६ ४ ते ७ मार्च, १९८६ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर राष्ट्रीय विजयी अहिल्यान्स, पुणे अष्टपैलू रेखा पन्हाळकर मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे
उपविजयी मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे आक्रमक सीमा जोशी अहिल्यान्स, पुणे
तृतीय अमरहिंद मंडळ, मुंबई संरक्षक स्वाती कुळकर्णी अहिल्यान्स, पुणे
१९८६-८७ ७ ते ११ फेब्रुवारी, १९८७ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर राष्ट्रीय विजयी अहिल्यान्स, पुणे अष्टपैलू स्वाती कुळकर्णी अहिल्यान्स, पुणे
उपविजयी मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे आक्रमक हेमांगी सागर मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे
तृतीय अमरहिंद मंडळ, मुंबई संरक्षक संगीता जोशी अहिल्यान्स, पुणे
१९८७-८८ २५ ते २८ फेब्रुवारी, १९८८ शहाजी राजे भोसले क्रीडांगण, विलेपार्ले राष्ट्रीय विजयी अहिल्यान्स, पुणे अष्टपैलू स्वाती कुळकर्णी अहिल्यान्स, पुणे
उपविजयी मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे आक्रमक सीमा जोशी अहिल्यान्स, पुणे
तृतीय इगल्स, पुणे संरक्षक रेखा पन्हाळकर मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे
१९८८-८९ २४ ते २८ मार्च, १९८९ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर राष्ट्रीय विजयी अहिल्यान्स, पुणे अष्टपैलू वृषाली शेवाळे अहिल्यान्स, पुणे
उपविजयी इगल्स, पुणे आक्रमक सुनीता नागवेकर मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे
तृतीय मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे संरक्षक स्वाती कुळकर्णी अहिल्यान्स, पुणे
१९८९-९० ३० जानेवारी ते ३ फेब्रुवारी, १९९० सुभाष नगर, चेंबूर राष्ट्रीय विजयी अहिल्यान्स, पुणे अष्टपैलू सोनल जैन महाराणी लक्ष्मी स्पोर्ट्स क्लब, जबलपूर
उपविजयी महाराणी लक्ष्मी स्पोर्ट्स क्लब, जबलपूर आक्रमक मीनल जैन महाराणी लक्ष्मी स्पोर्ट्स क्लब, जबलपूर
तृतीय मध्यस्थ रमत केंद्र, बडोदे संरक्षक वृषाली शेवाळे अहिल्यान्स, पुणे
१९९०-९१ ३० डिसेंबर ते ३ जानेवारी, १९९१ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर राष्ट्रीय विजयी अहिल्यान्स, पुणे अष्टपैलू वृषाली शेवाळे अहिल्यान्स, पुणे
उपविजयी सन्मित्र संघ, पुणे आक्रमक रुपाली ब्रम्हे सन्मित्र संघ, पुणे
तृतीय महाराणी लक्ष्मी स्पोर्ट्स क्लब, जबलपूर संरक्षक लता विश्वकर्मा महाराणी लक्ष्मी स्पोर्ट्स क्लब, जबलपूर
१९९१-९२ २६ ते ३१ डिसेंबर, १९९१ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर राज्य विजयी सन्मित्र संघ, पुणे अष्टपैलू वैशाली भट सन्मित्र संघ, पुणे
उपविजयी आदर्श विद्यामंदिर, ठाणे आक्रमक लीना हेंद्रे सन्मित्र संघ, पुणे
तृतीय विजय क्लब, दादर संरक्षक वत्सला मणेरा आदर्श विद्यामंदिर, ठाणे
१० १९९२-९३ १ ते ५ मार्च, १९९३ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर राज्य विजयी आदर्श विद्यामंदिर, ठाणे अष्टपैलू वत्सला मणेरा आदर्श विद्यामंदिर, ठाणे
उपविजयी पार्ले स्पोर्ट्स क्लब, मुं. उपनगर आक्रमक वृषाली शेवाळे अहिल्यान्स, पुणे
तृतीय अहिल्यान्स, पुणे संरक्षक स्वाती कामेरकर पार्ले स्पोर्ट्स क्लब, मुं. उपनगर
११ १९९३-९४ ४ ते ८ मार्च, १९९४ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर राज्य विजयी आर्य क्रीडोद्वारक मंडळ, पुणे अष्टपैलू तृप्ती गाडगीळ आर्य क्रीडोद्वारक मंडळ, पुणे
उपविजयी विजय क्लब, दादर आक्रमक सोनाली गावडे विजय क्लब, दादर
तृतीय आदर्श विद्यामंदिर, ठाणे संरक्षक वत्सला मणेरा आदर्श विद्यामंदिर, ठाणे
१२ १९९४-९५ १५ ते १८ फेब्रुवारी, १९९५ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर विजयी श्री सह्याद्री संघ, मुं. उपनगर अष्टपैलू शिल्पा भुर्के श्री सह्याद्री संघ, मुं. उपनगर
उपविजयी विजय क्लब, दादर आक्रमक संगीता पवार श्री सह्याद्री संघ, मुं. उपनगर
तृतीय सरस्वती स्पोर्ट्स क्लब, माहीम संरक्षक दीप्ती दळवी विजय क्लब, दादर
१३ १९९५-९६ ३ ते ७ फेब्रुवारी, १९९६ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर विजयी आदर्श विद्यामंदिर, ठाणे अष्टपैलू मधुरा पेंढारकर विजय क्लब, दादर
उपविजयी विजय क्लब, दादर आक्रमक करुणा पाटील आदर्श विद्यामंदिर, ठाणे
तृतीय महामुंबई पोलीस, मुंबई संरक्षक वत्सला मणेरा आदर्श विद्यामंदिर, ठाणे
१४ १९९६-९७ १५ ते १९ डिसेंबर, १९९६ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर विजयी विजय क्लब, दादर अष्टपैलू माधवी कदम विजय क्लब, दादर
उपविजयी आदर्श विद्यामंदिर, ठाणे आक्रमक मंगला मस्तूद महामुंबई पोलीस, मुंबई
तृतीय महामुंबई पोलीस, मुंबई संरक्षक राजश्री राऊत आदर्श विद्यामंदिर, ठाणे
१९९७-९८ स्पर्धा झाली नाही
१५ १९९८-९९ २२ ते २४ एप्रिल, १९९९ प्रबोधन क्रीडा भवन, गोरेगाव, मुंबई उपनगर विजयी आदर्श विद्यामंदिर, ठाणे अष्टपैलू वत्सला मणेरा आदर्श विद्यामंदिर, ठाणे
उपविजयी आर्य क्रीडोद्वारक मंडळ, पुणे आक्रमक कीर्ती म्हात्रे आदर्श विद्यामंदिर, ठाणे
तृतीय विजय क्लब, दादर संरक्षक राजश्री राऊत आदर्श विद्यामंदिर, ठाणे
१६ १९९९-०० १३ ते १७ मार्च, २००० श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर विजयी विजय क्लब, दादर अष्टपैलू दीप्ती दळवी विजय क्लब, दादर
उपविजयी गर्ल्स हायस्कूल, भोर, पुणे आक्रमक सोनाली गावडे विजय क्लब, दादर
तृतीय अमर हिंद मंडळ, मुंबई संरक्षक दिपाली कंक गर्ल्स हायस्कूल, भोर, पुणे
१७ २०००-०१ माहिती उपलब्ध नाही.
१८ २००१-०२ माहिती उपलब्ध नाही.
१९ २००२-०३ माहिती उपलब्ध नाही.
२० २००३-०४ १० ते १३ मार्च, २००४ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर विभागीय विजयी विजय क्लब अष्टपैलू सोनल शिंदे परांजपे स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर
उपविजयी परांजपे स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर आक्रमक राखी लाड विजय क्लब
तृतीय शिवनेरी सेवा मंडळ संरक्षक प्रीती खानोलकर विजय क्लब
२१ २००४-०५ १४ ते १७ फेब्रुवारी, २००५ मुलुंड जिमखाना, मुलुंड, मुंबई उपनगर राज्यस्तरीय विजयी साखरवाडी संघ, सातारा अष्टपैलू रुबिना सय्यद साखरवाडी संघ, सातारा
उपविजयी छत्रपती क्रीडा मंडळ, उस्मानाबाद आक्रमक संगीता चव्हाण छत्रपती क्रीडा मंडळ
तृतीय परांजपे स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर संरक्षक गौरी भगत साखरवाडी संघ, सातारा
२२ २००५-०६ १२ ते १५ जानेवारी, २००६ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर विभागीय राज्यस्तरीय विजयी परांजपे स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर अष्टपैलू कीर्ती चव्हाण परांजपे स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर
उपविजयी शिवनेरी सेवा मंडळ आक्रमक तेजश्री पाटील परांजपे स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर
तृतीय पवन स्पोर्ट्स कलब संरक्षक स्मिता घाटे शिवनेरी सेवा मंडळ
२३ २००६-०७ २० ते २३ नोव्हेंबर, २००५ संभाजी क्रीडांगण, कन्नमवार नगर, विक्रोळी मुंबई उपनगर राज्यस्तरीय विजयी साखरवाडी संघ, सातारा अष्टपैलू माधवी भोसले साखरवाडी संघ, सातारा
उपविजयी परांजपे स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर आक्रमक शिल्पा जाधव सुभाष क्रीडा मंडळ, मुंबई उपनगर
तृतीय सुभाष क्रीडा मंडळ, मुंबई उपनगर संरक्षक अनिता राज परांजपे स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर
२४ २००७-०८ १५ ते १८ मार्च, २००८ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर जोड जिल्हा विजयी परांजपे स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर अष्टपैलू कीर्ती चव्हाण परांजपे स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर
उपविजयी महामुंबई पोलीस, मुंबई आक्रमक मयुरी पेडणेकर परांजपे स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर
तृतीय सुभाष क्रीडा मंडळ, मुंबई उपनगर संरक्षक शुभांगी जाधव महामुंबई पोलीस, मुंबई
२५ २००८-०९ माहिती उपलब्ध नाही.
२६ २००९-१० २८ ते ३१ मार्च, २०१० श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर विभागीय राज्यस्तरीय विजयी परांजपे स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर अष्टपैलू सोनिया मिठबावकर परांजपे स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर
उपविजयी महात्मा गांधी अकेडमी, मुंबई उपनगर आक्रमक जयश्री भावरात महात्मा गांधी अकेडमी, मुंबई उपनगर
तृतीय शिवनेरी सेवा मंडळ, मुंबई संरक्षक कीर्ती चव्हाण परांजपे स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर
२७ २०१०-११ १४ ते १७ डिसेंबर, २०११ श्री समर्थ व्या. मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर विभागीय राज्यस्तरीय विजयी परांजपे स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर अष्टपैलू कीर्ती चव्हाण परांजपे स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर
उपविजयी महात्मा गांधी अकेडमी, मुंबई उपनगर आक्रमक अश्विनी नलावडे परांजपे स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर
तृतीय शिवनेरी सेवा मंडळ, मुंबई संरक्षक कविता गोडांबे महात्मा गांधी अकेडमी, मुंबई उपनगर
२८ २०११-१२ माहिती उपलब्ध नाही.
२९ २०१२-१३ ४ ते ७ एप्रिल, २०१३ प्रबोधन क्रीडा भवन, गोरेगाव (प.), मुंबई विभागीय राज्यस्तरीय विजयी शिवभक्त क्रीडा मंडळ, बदलापूर अष्टपैलू कविता घाणेकर शिवभक्त क्रीडा मंडळ, बदलापूर
उपविजयी महात्मा गांधी स्पोर्ट्स अ., मुंबई उपनगर आक्रमक मयुरी पेडणेकर परांजपे स्पोर्ट्स क्लब
तृतीय परांजपे स्पोर्ट्स क्लब संरक्षक कविता गोलांवाडे महात्मा गांधी स्पोर्ट्स अ., मुंबई उपनगर
३० २०१३-१४ २९ मे ते १ जून, २०१४ श्रमिक जिमखाना, ना. म. जोशी मार्ग, मुंबई विभागीय राज्यस्तरीय विजयी अष्टपैलू
उपविजयी आक्रमक
तृतीय संरक्षक
३१ २०१४-१५ १२ ते १५ मार्च, २०१५ वीर संभाजी क्रीडांगण, मुलुंड (पूर्व) किशोर – किशोरी गट राज्यस्तरीय अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा
३२ २०१५-१६ ९ ते १३ जानेवारी, २०१६ पेरू चाळ, मनोरंजन मैदान, लालबाग जोड जिल्हा विजयी शिवनेरी सेवा मंडळ, मुंबई अष्टपैलू श्रुती सकपाळ परांजपे स्पोर्ट्स क्लब
उपविजयी परांजपे स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर आक्रमक अमृता भगत शिवनेरी सेवा मंडळ
तृतीय महात्मा गांधी स्पोर्ट्स अकॅडमी, मुंबई उपनगर संरक्षक दर्शना सकपाळ शिवनेरी सेवा मंडळ
चतुर्थ श्री समर्थ व्या. मंदिर, मुंबई
३३ २०१६-१७ २० ते २३ एप्रिल, २०१७ कै. मीनाताई ठाकरे उद्यान, कोकण नगर, भांडुप (प.), जोड जिल्हा विजयी महात्मा गांधी स्पोर्ट्स अकॅडमी, मुंबई उपनगर अष्टपैलू साक्षी वाफेलकर महात्मा गांधी स्पोर्ट्स अकॅडमी
उपविजयी श्री समर्थ व्या. मंदिर, मुंबई क्रमक मिताली बारस्कर महात्मा गांधी स्पोर्ट्स अकॅडमी
तृतीय शिवनेरी सेवा मंडळ, मुंबई संरक्षक साजल पाटील श्री समर्थ व्या. मंदिर
चतुर्थ परांजपे स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर
३४ २०१७-१८ ८ ते ११ फेब्रुवारी, २०१८ कै. केशवराव दाते उद्यान, आगाशे मार्ग, दादर (प.) जोड जिल्हा विजयी महात्मा गांधी स्पोर्ट्स अकॅडमी, मुंबई उपनगर अष्टपैलू मिताली बारस्कर महात्मा गांधी स्पोर्ट्स अकॅडमी
उपविजयी शिवनेरी सेवा मंडळ, मुंबई आक्रमक शिवानी गुप्ता शिवनेरी सेवा मंडळ
तृतीय अमर हिंद मंडळ, मुंबई संरक्षक साक्षी वाफेलकर महात्मा गांधी स्पोर्ट्स अकॅडमी
चतुर्थ श्री समर्थ व्या. मंदिर, मुंबई

 

वरील सन २०११ पर्यंतची माहिती जेष्ठ सांख्यिकी तज्ज्ञ श्री. रमेश वरळीकर यांच्या “खो खो सांख्यकी” या पुस्तकातून उपलब्ध झाली आहे.