‘जानकी’ हा पुरस्कार भारतीय खो खो महासंघातर्फे आयोजित केल्या जाणाऱ्या ​राष्ट्रीय स्तरावरील मुली गटाच्या (१८ वर्षाखालील) अजिंक्यपद खो खो स्पर्धेत अष्टपैलू खेळ करणाऱ्या मुली खेळाडूस दिला जातो.

अनु. वर्ष कालावधी स्पर्धा स्थळ विजयी उपविजयी पुरस्कार विजेते
१९७४ – ७५ २६ ते २९ डिसेंबर, १९७४ देवास महाराष्ट्र प. बंगाल सुनीता देशपांडे – महाराष्ट्र
१९७५ – ७६ २९ ऑक्टो. ते १ नोव्हें., १९७५ होस्पेट महाराष्ट्र प. बंगाल स्वाती मोतीवाले – महाराष्ट्र
१९७७ – ७८ १ ते ६ जून, १९७७ एलरू महाराष्ट्र प. बंगाल अरुंधती पंडित – महाराष्ट्र
१९७८ – ७९ ४ ते ८ ऑक्टोंबर, १९७८ मद्रास कर्नाटक प. बंगाल एम. आशा – कर्नाटक
१९८० – ८१ १७ ते २१ मे १९८० चिनमंगळूर कर्नाटक महाराष्ट्र स्वाती कुळकर्णी – महाराष्ट्र
१९८० – ८१ २७ ते ३१ डिसेंबर, १९८० धुळे कर्नाटक महाराष्ट्र जयश्री – कर्नाटक
१९८२ – ८३ १२ ते १६ फेब्रुवारी, १९८३ करीमनगर महाराष्ट्र कर्नाटक नंदिनी देशमुख – महाराष्ट्र
१९८६ – ८७ ११ ते १५ मे, १९८६ अनकापल्ली कर्नाटक महाराष्ट्र सुधा – कर्नाटक
१९८७ – ८८ १७ ते २१ जून, १९८७ बंगलोर कर्नाटक महाराष्ट्र चेतना – कर्नाटक
१० १९८७ – ८८ १८ ते २२ फेब्रुवारी, १९८८ पिंपरी चिंचवड महाराष्ट्र प. बंगाल वृषाली शेवाळे – महाराष्ट्र
११ १९८९ – ९० ४ ते ८ जून, १९८९ वर्धा महाराष्ट्र प. बंगाल गिरीजा शिंदे – महाराष्ट्र
१२ १९९२ – ९३ २९ एप्रिल ते ३ मे, १९९२ काणकोण महाराष्ट्र कर्नाटक दीपा साने – महाराष्ट्र
१३ १९९३ – ९४ ११ ते १४ फेब्रुवारी, १९९४ धुळे कर्नाटक महाराष्ट्र संध्या – कर्नाटक
१४ १९९४ – ९५ १२ त्ते १६ ऑक्टोबर, १९९४ लुधियाना महाराष्ट्र कर्नाटक माधवी कदम – महाराष्ट्र
१५ १९९६ – ९६ २२ ते २७ ऑगस्ट, १९९५ त्रिची महाराष्ट्र केरळ शुभांगी कोंडुसकर – महाराष्ट्र
१६ १९९६ – ९७ 27 to 11 फेब्रुवारी, १९९७ हनमकोंडा प. बंगाल कर्नाटक रत्ना ममता – प. बंगाल
१७ १९९८ – ९९ २८ मे त्ते १ जून, १९९८ पटणा कर्नाटक प. बंगाल ममता राणी – कर्नाटक
१८ १९९९ – २००० २६ ते ३० मे, १९९९ औरंगाबाद कर्नाटक प. बंगाल एस. नेत्रावती – कर्नाटक
१९ २००० – ०१ २३ ते १७ नोव्हेबर, २००० संगरुर पंजाब महाराष्ट्र परविंदर कौर – पंजाब
२० २००१ – ०२ १६ ते २० जानेवारी, २००२ बीड महाराष्ट्र मध्यप्रदेश अश्विनी खटके – महाराष्ट्र
२१ २००२ – ०३ २२ ते २६ मे, २००२ पोन्डेचेरी पंजाब पोन्डेचेरी परमजीत कौर रणधीरसिंग – पंजाब
२२ २००३ – ०४ १८ ते २२ डिसेंबर, २००३ पतियाळा पंजाब महाराष्ट्र अमनदीप कौर – पंजाब
२३ २००४ – ०५ २ ते ६ जून, २००४ सोलन महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश शिल्पा जाधव – महाराष्ट्र
२४ २००५ – ०६ २४ ते २० एप्रिल, २००५ औरंगाबाद महाराष्ट्र प. बंगाल माधवी भोसले – महाराष्ट्र
२५ २००६ – ०७ २१ ते २४ नोव्हेंबर, २००६ इंदोर महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश प्रियंका भोसले – महाराष्ट्र
२६ २००९ – १० २० ते २४ जानेवारी, २०१० गोवा केरळ महाराष्ट्र दिव्या ए. – केरळ
२७ २०१० – ११ २३ ते २७ ऑक्टोबर, २०१० भिलाई महाराष्ट्र केरळ सुप्रिया गाढवे – महाराष्ट्र
२८ २०११ – १२ ९ ते १३ नोव्हेंबर, २०११ इंदौर महाराष्ट्र केरळ प्रियंका येळे – महाराष्ट्र
२९ २०१२ – १३ २७ ते ३१ ऑक्टोबर, २०१२ हरियाणा महाराष्ट्र केरळ श्वेता गवळी – महाराष्ट्र
३० २०१३ – १४ ७ ते ११ ऑक्टोबर, २०१३ सोलन कर्नाटक महाराष्ट्र मेघ के. एस. – कर्नाटक
३१ २०१४ – १५ ७ ते ११ ऑक्टोबर, २०१४ राजस्थान महाराष्ट्र कर्नाटक ऐश्वर्या सावंत – महाराष्ट्र
३२ २०१५ – १६ २१ ते २५ ऑक्टोबर, २०१५ भुवनेश्वर महाराष्ट्र कर्नाटक कविता घाणेकर – महाराष्ट्र
३३ २०१६  – १७ ११ ते १५  नोव्हेंबर, २०१६ उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक अपेक्षा सुतार – महाराष्ट्र
३४ २०१७ – १८ २६ ते ३० मार्च, २०१७ थौबल, मणिपूर महाराष्ट्र कर्नाटक कोमल दारवटकर – महाराष्ट्र
३५ २०१८ – १९ २ ते ६ डिसेंबर, २०१८ भोपाळ, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक रेश्मा राठोड – महाराष्ट्र
३६ २०१९ – २० १९ ते २३ ऑक्टोबर, २०१९ सुरत, गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक जान्हवी पेठे – महाराष्ट्र
३७ २०२० – २१ २२ ते २६ सप्टेंबर, २०२१ भुवनेश्वर, ओरिसा महाराष्ट्र कोल्हापूर अश्विनी शिंदे – महाराष्ट्र
३८ २०२२ – २३ २६ ते ३० डिसेंबर, २०२२ बंस्बेरिया, प. बंगाल महाराष्ट्र ओडीसा प्रिती काळे – महाराष्ट्र