खेळाडूचे नाव : साकेत जेस्ते
संस्था / संघाचे नाव : श्री समर्थ व्यायाम मंदिर, दादर

अनु. स्पर्धा वयोगट कालावधी स्थळ स्थान पुरस्कार
१३ वी किशोर किशोरी राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा U/१४ २४ – २७ ऑक्टो, १९९८ मुरुड [लातूर] ८ वे ——
१४ वी किशोर किशोरी राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा U/१४ २७ – ३० डिसें, १९९९ हिंगोली [परभणी] ९ वे ——
४६ वी शालेय राष्ट्रीय स्पर्धा U/१४ ४- ९ जाने, २००१ रीवा [मध्यप्रदेश] प्रथम उपकर्णधार
१४ वी किशोर किशोरी राष्ट्रीय स्पर्धा U/१४ २ – ६ फेब, २००० भद्रेश्वर [पश्चिम बंगाल] ९ वे ——
आंतर शालेय राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा U/१७ ४ – ६ डिसें, २००१ सांगली तृतीय ——
४७ वी शालेय राष्ट्रीय स्पर्धा U/१७ २६ -३० डिसें, २००१ दौसा [राजस्थान] तृतीय उपकर्णधार
२३ वी कुमार गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा U/१८ ६ – १० जाने, २००२ जळगाव प्रथम ——
२३ वी कुमार राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा U/१८ १६ -२० जाने, २००२ बीड [महाराष्ट्र] प्रथम ——
२४ वी कुमार राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा U/१८ २२ -२६ मे, २००२ पोन्डिचेरी तृतीय ——
१० ४८ वी शालेय राष्ट्रीय स्पर्धा U/१७ ६ – ११ डिसें, २००२ देवास [मध्य प्रदेश] द्वितीय ——
११ ४१ वी पुरुष गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा खुला गट २२ – २५ डिसें, २००२ नाशिक प्रथम ——
१२ २५ वी कुमार गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा U/१८ ६ – ९ नोव्हें, २००३ सांगली प्रथम ( कर्णधार) अष्टपैलू
१३ आंतर शालेय राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा U/१९ २२ – २४ नोव्हें, २००३ रत्नागिरी द्वितीय आक्रमक
१४ ४९ वी शालेय राष्ट्रीय स्पर्धा U/१९ ४ – ९  डिसें, २००३ पतियाळा [पंजाब] प्रथम ——
१५ २५ वी कुमार राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा U/१८ १८- २२ डिसें, २००३ पतियाळा [पंजाब] प्रथम कर्णधार / वीर अभिमन्यू पुरस्कार
१६ ४२ वी पुरुष गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा खुला गट ७ – १० जाने, २००४ सोलापूर प्रथम ——-
१७ ३२ वी कुमार गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा U/१८ १६ – १९ मे, २००४ चिंचणी [ठाणे] प्रथम अष्टपैलू
१८ २६ वी कुमार राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा U/१८ २ – ६ जून, २००४ सोलन [हिमाचल प्रदेश] प्रथम ——
१९ आंतर शालेय राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा U/१९ ५ – ७ नोव्हें, २००४ सांगली द्वितीय ( कर्णधार)
२० ४३ वी पुरुष गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा खुला गट ७ – १० नोव्हें, २००४ मंगळवेढा [सोलापूर] प्रथम आक्रमक
२१ ३३ वी कुमार गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा U/१८ २५ – २८ एप्रिल, २००५ लातूर द्वितीय अष्टपैलू
२२ ४४ वी पुरुष गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा खुला गट २१ – २४ नोव्हें, २००५ चिंचवड [पुणे] प्रथम आक्रमक
२३ ४० वी पुरुष गट राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा खुला गट २५ – २९ नोव्हें, २००४ गुरुदासपूर [पंजाब] प्रथम
२४ ५० वी शालेय राष्ट्रीय स्पर्धा U/१९ १८ -२३ डिसें, २००४ लुधियाना [पंजाब] द्वितीय कर्णधार
२५ ४५ वी पुरुष गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा खुला गट २  – ५ मे, २००६ सोलापूर प्रथम (उपकर्णधार)
२६ २ री कुमार गट पश्चिम विभागीय खो खो स्पर्धा U/१८ १३ – १५ मे, २००५ मडगाव [गोवा] प्रथम
२७ २७ वी कुमार राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा U/१८ २५ – २९ मे, २००५ औरंगाबाद [महाराष्ट्र] प्रथम
२८ १९ वी पुरुष गट फेडरेशनचषक स्पर्धा खुला गट ९ – १३ नोव्हें, २००५ पतियाळा [पंजाब] तृतीय कर्णधार
२९ ४१ वी पुरुष गट राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा खुला गट २८ डिसें-१ जाने, २००६ बन्स्बेरीया [पश्चिम बंगाल] प्रथम
३० ४२ वी पुरुष गट राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा खुला गट २८ मे – १ जून, २००६ चिंचणी [महाराष्ट्र] प्रथम एकलव्य पुरस्कार
३१ ३३ वी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा खुला गट १४ – १७ फेब, २००७ गुवाहाटी [आसाम] प्रथम
३२ ४६ वी पुरुष गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा खुला गट १३ – १७ नोव्हें, २००७ जालना प्रथम ( कर्णधार)
३३ ४३ वी पुरुष गट राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा खुला गट १ – ५ सप्टें, २००९ बलिया [उत्तर प्रदेश] तृतीय कर्णधार
३४ ४७ वी पुरुष गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा खुला गट ६ – ९ मे, २०१० रत्नागिरी प्रथम ——-
३५ ४४ वी पुरुष गट राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा खुला गट १६ – २० मे, २०१० दादर [महाराष्ट्र] द्वितीय
३६ ४८ वी पुरुष गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा खुला गट ८ -११ मे, २०११ नाशिक द्वितीय संरक्षक
३७ ४५ वी पुरुष गट राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा खुला गट २७ – ३१ मे, २०११ ओंगोळ [आंध्र प्रदेश] द्वितीय
३८ ४९ वी पुरुष गट राज्यस्तरीय खो खो स्पर्धा खुला गट ७ – १० नोव्हें, २०१२ औरंगाबाद द्वितीय ——-