खेळाडूचे नाव : तेजस शिरसकर
संस्था / संघाचे नाव : श्री समर्थ व्यायाम मंदिर, दादर

अनु. स्पर्धा वयोगट कालावधी स्थळ स्थान पुरस्कार
२० वी किशोर किशोरी राज्यस्तरीय अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा किशोर १५ ते १८ मे, २००३ चेंबूर, मुंबई उपनगर प्रथम ——
आंतर शालेय राज्यस्तरीय स्पर्धा U/१७ २२ ते २४ नोव्हेंबर, २००३ रत्नागिरी सहभाग ——
२१ वी किशोर किशोरी राज्यस्तरीय अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा स्पर्धा किशोर ५ ते ९ डिसेंबर, २००४ रत्नागिरी सहभाग ——
५० वी शालेय राष्ट्रीय स्पर्धा किशोर १८ ते २४ डिसेंबर, २००४ लुधियाना, पंजाब द्वितीय
२२ वी किशोर किशोरी राज्यस्तरीय अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा किशोर २३ ते २६ ऑक्टोबर, २००५ परभणी सहभाग ——
आंतर शालेय राज्यस्तरीय स्पर्धा U/१७ १२ ते १४ डिसेंबर, २००५ सातारा द्वितीय ——
३४ वी कुमार गट राज्यस्तरीय अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा कुमार २६ ते २९ ऑक्टोबर, २००६ जळगाव तृतीय ——
५२ वी शालेय राष्ट्रीय स्पर्धा कुमार २५ ते २९ एप्रिल, २००७ वारंगळ, आंध्रप्रदेश तृतीय ——
३५ वी कुमार गट राज्यस्तरीय अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा कुमार १७ ते २० ऑक्टोबर, २००७ चेंबूर द्वितीय संरक्षक
१० ५३ वी शालेय राष्ट्रीय स्पर्धा कुमार ११ ते १५ जानेवारी, २००८ पांगलुरू, आंध्रप्रदेश सहभाग ——
११ ३६ वी कुमार गट राज्यस्तरीय अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा कुमार २३ ते २६ नोव्हेंबर, २००८ उस्मानाबाद सहभाग ——
१२ ५४ वी शालेय राष्ट्रीय स्पर्धा कुमार २६ ते ३० डिसेंबर, २००८ पुणे, महाराष्ट्र प्रथम ——
१३ अखिल भारतीय आंतर विद्यापीठ स्पर्धा ११ ते १३ नोव्हेंबर, २००९ सिरसा, हरयाणा तृतीय ——
१४ १३ वी अश्वमेध आंतर विद्यापीठ स्पर्धा २७ नोव्हें. ते १ डिसेंबर, २००९ दापोली, महाराष्ट्र प्रथम
१५ ४७ वी पुरुष गट राज्यस्तरीय अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा खुला गट ६ – ९ मे, २०१० रत्नागिरी प्रथम ——
१६ ४४ वी पुरुष गट राष्ट्रीय अजिंक्यपद खो खो स्पर्धा खुला गट १६ – २० मे, २०१० दादर [महाराष्ट्र] द्वितीय ——
१७ १४ वी अश्वमेध आंतर विद्यापीठ स्पर्धा २७ नोव्हें. ते १ डिसेंबर, २०१० अकोला, महाराष्ट्र प्रथम अष्टपैलू
१८ भाई नेरुरकर चषक खुला गट २७ ते ३० डिसेंबर, २०१० सांगली द्वितीय ——
१९ अखिल भारतीय आंतर विद्यापीठ स्पर्धा ९ ते ११ जानेवारी, २०११ आंध्र प्रदेश द्वितीय ——
२० १५ वी पश्चिम विभागीय स्पर्धा खुला गट २० ते २२ जानेवारी, २०११ नागपूर, महाराष्ट्र प्रथम ——
२१ ३४ वी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा खुला गट १२ ते १६ फेब्रुवारी, २०११ रांची, झारखंड प्रथम ——
२० ४८ वी पुरुष गट राज्यस्तरीय अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा खुला गट ८ ते ११ मे, २०११ नाशिक द्वितीय संरक्षक
२१ ४५ वी पुरुष गट राष्ट्रीय अजिंक्यपद खो खो स्पर्धा खुला गट २७ ते ३१ मे, २०११ ओंगोळ [आंध्र प्रदेश] द्वितीय ——
२१ अखिल भारतीय आंतर विद्यापीठ स्पर्धा २७ नोव्हें. ते १ डिसेंबर, २०११ परभणी, महाराष्ट्र द्वितीय ——
२२ २२ वी पुरुष गट फेडरेशन चषक स्पर्धा खुला गट १४ ते १६ फेब्रुवारी, २०१२ बेंगलुरू, कर्नाटक प्रथम ——
२३ ४९ वी पुरुष गट राज्यस्तरीय अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा खुला गट ७ ते १० नोव्हेंबर, २०१२ औरंगाबाद द्वितीय संरक्षक
२५ २३ वी पुरुष गट फेडरेशन चषक स्पर्धा खुला गट ३० ऑक्टो. ते १ सप्टेंबर, २०१२ बोकारो, झारखंड प्रथम ——
२६ ४६ वी पुरुष गट राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा खुला गट ८ ते १२ डिसेंबर, २०१२ बारामती, महाराष्ट्र द्वितीय ——
२४ भाई नेरुरकर चषक खुला गट २७ ते ३१ मार्च, २०१३ नंदुरबार तृतीय ——